Missie en Visie

De missie statement is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Enerzijds gaat het om het beleid en alle activiteiten die Co-select ontplooit, gericht op het leveren van de personeelsoplossing waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Anderzijds wil Co-select haar personeel maximale kansen bieden, zowel intern als extern. De wijze waarop Co-select dit tot uitdrukking brengt, vindt u terug in onze visie.

Wij leven in een sterk dynamische wereld waarbij de enige zekerheid is dat alles continu verandert. Co-select vertaalt deze filosofische uitspraak door alert te zijn op deze veranderingen en haar voelsprieten continu uit te steken en hierop te anticiperen. Ten aanzien van opdrachtgevers betekent dit een optimale flexibiliteit met inachtneming van wet- en regelgeving.

De visie van Co-select is gebaseerd op 4 moto’s:

Direct beginnen

1. Betrouwbaarheid en veiligheid

Elke vorm van samenwerking is gebaseerd op (wederzijds) vertrouwen. Zowel opdrachtgevers als werknemers moeten in alle opzichten kunnen vertrouwen op de deskundigheid en professionaliteit van Co- select.  Om deze deskundigheid en professionaliteit te borgen biedt Co- select garanties in de vorm van:

NEN 4400-1 norm. Dit zijn gestandaardiseerde eisen waaraan uitleners en (onder) aannemers moeten voldoen. Doel is het risico voor opdrachtgevers op boetes en verhaal halen van belastingdienst en/of UWV te beperken.

Lidmaatschap NBBU. Co- select is aangesloten bij de branche organisatie NBBU. Met 600 leden is dit de op een na grootste vertegenwoordiger van uitzendbureaus in de branche. Doel van de NBBU is het actief handhaven en bewaken van de uitzend CAO en tegengaan van malafide bureaus binnen de arbeidsbemiddelingsbranche. Een exemplaar van de NBBU CAO is via onze website te downloaden

Vacaturebank

Administratief medewerker allround

HR, Administratie

Als Administratief medewerker HR draag je zorg voor alle diverse werkzaamheden op administratief gebied. Je hebt ook de ambitie om later werkzaam te zijn als intercedent en daar een opleiding voor te volgen. Je ondersteund de intercedenten werkzaamheden...

  • 32uur
  • Vast

Touringcarchauffeur Flixbus

Personenvervoer

Londen, Parijs en Berlijn: Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van steden waarin jij binnenkort actief kunt zijn voor je werk! Ga jij met onze opdrachtgever op avontuur? Jij vertrekt elke week een aantal keer vanuit Amsterdam om passagiers op een...

  • 32uur
  • Tijdelijk

Waarom Co-select?

  • Gespecialiseerd in Human Resources
  • Persoonlijk Contact
  • Bemiddeling
  • Gedrevenheid
  • Betrouwbaarheid

De afslag naar succes!

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op de bus of in de transport,
dan kunnen we je wellicht verder helpen.

2. Partnership

Dit is de tweede pijler waarop het beleid van Co-select rust. Het houdt in dat Co-select opdrachtgevers benadert vanuit een klantbehoefte en zoekt naar verdieping van de relatie. Dit partnership komt verder tot uiting door:
Lange termijn relaties met haar opdrachtgevers waarbij men meedenkt en vanuit haar expertise adviseert t.a.v. personele vraagstukken. Heldere communicatie, duidelijke afspraken en weten wat je aan elkaar hebt. Op alle overeenkomsten van Co-select zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de NBBU van toepassing.  Eventuele aanvullingen of afwijkingen hierop worden altijd schriftelijk bevestigd.

Co-select handelt vanuit de overtuiging dat: “Uw belang is ons belang”. Dit impliceert een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid en creëren van win/win situaties.

3. Product- en branchekennis

Om deskundig en professioneel te kunnen handelen is kennis onontbeerlijk. Uit onderzoek is gebleken dat opdrachtgevers te kennen hebben gegeven dat branche kennis als belangrijkste factor wordt beschouwd bij de keuze van hun zakenpartners. Co-select speelt hierop in door:
intercedenten/bemiddelaars te rekruteren met kennis van des betreffende branche en ze hierop in te zetten.

Haar medewerkers actief te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van een opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan uitzend- en productkennis en aan wet- en regelgeving op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht.

De intercedenten zijn gemotiveerd en daardoor creëert Co-select een laag verloop en grote betrokkenheid onder haar werknemers. Hierdoor blijft de opgebouwde kennis binnen de organisatie behouden.

4. Ethisch en sociaal verantwoord ondernemen

Co-select is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van haar werknemers en opdrachtgevers. Dit vindt men terug in een onderbouwde prijsstelling en een eerlijke salariëring hetgeen aan beide kanten leidt tot duurzame relaties.